Kasteelstraat 129 / 8700, Tielt, België

Doneer :

IBAN : BE87 0018 9411 8794
BIC    : GEBABEBB

Bedankt voor je intresse in het oderwijs van IHSAN vzw!

Dit model is uitsluitend bestemd voor de LAGERE ONDERWIJS.
We bieden onze leerlingen van het lagere een volledige leerplan met een duidelijke visie en missie.W e leren de kinderen op een verreenvoudigde en speelse manier de basis Arabische taal. Ook de islamitische opvoeding en de Edele Koran komen zeer aan bod.
Het is de bedoeling dat deze leerlingen klaar gestoomd worden om eventueel als ze zelf wensen, verder kunnen uitstromen naar het hoger onderwijs. Voor de leerlingen die hun lagere met succes hebben vervuld,naar het onderwijs kunnen gaan waar ze verder kunnen verdiepen in de wetenschap.
De cursisten leren Arabisch taal lezen en schrijven van een ervaren leerkracht.
Het schooljaar start de 15 september en eindigd tot 30 juni.
De lessen worden gegeven op jaarbasis en op het einde van het school jaar komt er een grote examen . De geslaagden kunnen dan naar een hogere niveau gaan. Voor de niet geslaagden moeten we helaas vragen om hun jaar over te doen.
Er wordt een leerplan opgesteld opdat de leerlingen weten wat het begin is en het streefdoel is om de eind termen te halen.
Wil je graag je kind inschrijven of jezelf inschrijven? Dan ben je hier op de juiste plek. We hopen dat we je snel op onze school mogen ontvangen.
Bij vragen en of operkingen kan je uiteraard altijd contact opnemen via ons contactformulier.
PRIJSLIJST:
• Boeken: nog te bepalen
• Maandelijkse lesgeld ; 20,00€ x 10 maanden = 200,00€ .op jaarbasis.*
• Jaarlijkse inschrijvings kosten en verzekeringsbijdrage 30,00 €.
*Dient eenmalig of in twee keer betaald te worden.