Kasteelstraat 129 / 8700, Tielt, België

Doneer :

IBAN : BE87 0018 9411 8794
BIC    : GEBABEBB

Terms & conditions

Inleiding
Deze standaard websitevoorwaarden, geschreven op deze webpagina, gelden voor uw gebruik van onze website, vzw Ihsan, bereikbaar op www.vzwihsan.be.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden in hun geheel. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel daarvan, mag u onze website niet gebruiken.
Sessiecookies: deze worden tijdelijk opgeslagen op je apparaat en verwijderd zodra je de site verlaat. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld te onthouden wat je in een winkelwagen hebt geplaatst tijdens het browsen op onze site.
Functionele cookies: deze worden opgeslagen op je apparaat voor een bepaalde periode en worden gebruikt om bijvoorbeeld te onthouden wat je voorkeuren zijn, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te stellen.
Trackingcookies: deze worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je onze site gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt en hoelang je op de site blijft. Deze informatie wordt gebruikt om de site te verbeteren en om gerichte advertenties te laten zien.
Onze website gebruikt cookies. Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid. Hieronder geven we meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken en voor welke doeleinden:
Als je geen cookies wilt accepteren, kun je de instellingen van je browser aanpassen om cookies te blokkeren of te verwijderen. Let op: als je cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige delen van onze site niet goed werken.

Je kunt ook kiezen voor een opt-out van trackingcookies van derden.

4.    Lidmaatschap
4.1 Lidmaatschap van de vereniging is open voor individuen en organisaties die de missie van de vereniging steunen en zich houden aan haar statuten en beleidsregels.
4.2 De vereniging behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een lid te beëindigen of op te schorten als het lid zich niet houdt aan de statuten en beleidsregels van de vereniging.

 1. Inhoud
  5.1 De vereniging behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te modificeren.
  5.2 De vereniging garandeert niet de juistheid of volledigheid van de op deze website verstrekte informatie.
  5.3 De vereniging is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.
 2. Links naar andere websites
  6.1 Deze website kan links bevatten naar andere websites. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van deze websites.
  6.2 De opname van een link op deze website impliceert geen goedkeuring door de vereniging.

7.Vrijwaring van aansprakelijkheid
7.1 De vereniging is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade dat voortvloeit uit het gebruik van deze website.
7.2 De vereniging garandeert niet dat de website op elk moment beschikbaar is of vrij is van fouten of virussen.

8.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en worden uitgelegd conform de wetten van het Belgische volk, en eventuele geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zullen onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechters in België.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de voorwaarden niet in het gedrang.

9.Wijzigingen in de algemene voorwaarden
De vereniging behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn op het moment van plaatsing op deze website.

 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden
  Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.