Kasteelstraat 129 / 8700, Tielt, België

Doneer :

IBAN : BE87 0018 9411 8794
BIC    : GEBABEBB

Over ons

WELKOM BIJ VERENIGING IHSAN.

Ons vereniging IHSAN werd opgericht in BELGIE op 19/09/2020 // 2 safar 1442 AH.
Het is een vereniging met een rechtspersoonlijkheid.onze diensten omvatten veel doeleinden en zijn erkend bij het ministerie van justitie van het Belgische koninkrijk, ingeschreven onder het nummer 0754.627.930

ONZE BOODSCHAP:

Dat public relations een voorbeeld en een eervolle façade is van de islam en alle liefdadigheidsactiviteiten en kaders binnen het bredere kader om de begunstigden van mannen,vrouwen en kinderen te ondersteunen.

ONZE VISIE:

Pioniers zijn in filantropisch en wetenschappelijk duurzaam werk op lokaal en mondiaal niveau.

ONZE DOELEN:

 • Alle mensen hulp bieden zonder discriminatie van herkomst noch religie.
 • De islamitische erediensten te organiseren.
 • De moslims ondersteunen in de beleving van hun geloofsovertuiging educatieve en culturele.
 • Lessen, infosessies, vormingen, buitenschoolse.
 • Activiteiten,huiswerkbegeleiding te organiseren.
 • Dienstverlening te ontplooien inzake het beheren en uitlenen van Arabische literatuur (boeken en andere documenten).
 • de islamitische gemeenschap,met bijzondere aandacht voor Jongeren,vrouwen en ouderen, te betrekken bij de samenleving.
 • De sociale en culturele ontwikkeling van de moslims te ondersteunen.
 • Het interculturele samenleven te bevorderen.
 • De integratie te bevorderen van anderstalige nieuwkomers door hen te ondersteunen en integratie bevorderende activiteiten op te zetten.
 • het opzetten en uitvoeren van projecten.
 • Het bieden van informatieve ondersteuning.
 • Het organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod.